Advies bij de aanleg van een bedrijfsterrein | Nieuws RVB Groep
RVB Infra

Voor de meeste ondernemers is de aanleg van een bedrijfsterrein geen alledaagse bezigheid. De keuzes die er gemaakt moeten worden zijn niet altijd gemakkelijk en hangen af van de bedrijfsactiviteiten en intensiteit. Wij helpen u graag met het vaststellen van de bodemgesteldheid, een passend funderingsadvies en de uiteindelijke aanleg van het bedrijfsterrein.

Hoe staat het er voor met de gesteldheid van de bodem op de locatie van uw nieuwe bedrijfsterrein? Deze informatie moet voordat u begint met bouwen vergaart worden. Met deze informatie wordt de fundering berekend en wordt er bepaald welke keuzes er gemaakt worden op gebied van draagkracht, zettingen, aanlegvorm en grondwater.

Funderingsadvies afgestemd op bodem en ondergrond

Een funderingsadvies bestaat uit het maken van sonderingen, grondboringen, peilbuizen, zettingsberekeningen en constructieberekeningen. Een advies voor terreinfundering van RvB Groep bestaat uit een compleet beeld van draagkracht, zettingen, levensduur en samenstelling van het materiaal. Dit alles zetten we in het funderingsadvies met als uitgangspunt de gekozen eindverharding.

De draagkracht van de bodem bekijken we door het maken van sonderingen. Met deze techniek meten we op verschillende, belangrijke punten van de locatie de draagkracht van de bodem. Deze gegevens vormen de basis van ons funderingsadvies. Onze aanbevelingen zijn een advies op maat. De activiteiten van uw bedrijf spelen namelijk een belangrijke rol in het samenstellen van het funderingsadvies.

De kosten van een funderingsadvies zijn afhankelijk van oppervlaktes, gebruik en toepassing. Op basis van de gegevens over de locatie, de oppervlaktes en het uiteindelijke gebruik, maken we graag een voorstel op maat. Neem hiervoor contact op met één van onze accountmanagers.

Keuzes aanleg bedrijfsterrein

Bij de aanleg van een bedrijfsterrein zijn er veel keuzes die u moet maken. Denk maar aan de inrichting, routing, vereiste levensduur, milieutechnische eisen, funderingssamenstellingen en het type verharding. Wij helpen u hier graag mee!

Vanuit onze kennis en ervaring kunnen we u adviseren over verschillende soorten verhardingen zoals asfalt, bestrating, betonplaten of een betonnen vloer. Vanuit het funderingsadvies vertellen we u welke opbouw van de fundering het meest effectief is. In ons advies nemen we ook de kosten en uw bedrijfsactiviteiten in afweging mee.

Voordelen werkwijze RVB Groep

Hergebruik bestaande materialen

Bij RvB Groep hebben we de mogelijkheid de bestaande materialen te hergebruiken op locatie. Dankzij onze unieke grondstabilisatie wordt de afvoer van ‘onbruikbaar’ of slecht draagkrachtig materiaal voorkomen.

Betere verspreiding belasting fundering

Onze expertise in het funderen van bedrijfsterreinen, maakt het mogelijk te besparen in de laagdikte van de eindverharding. Door de dikte van de verharding te reduceren is de belasting van de fundering beter verspreid.

Een onderhoudsvrije vloeistofdichte voorziening

Voor bedrijven met bodembedreigende activiteiten werken we naast vloeistofdicht asfalt met onze vloeistofdichte onderafdichting. Vloeistofdicht asfalt geeft vaak veel onderhoud wanneer er beschadigingen ontstaan en is niet altijd de meest wenselijke verharding. Onze gecertificeerde vloeistofdichte voorziening brengen we aan onder het nieuw aan te leggen terrein, zodat beschadigingen aan de oppervlakte geen invloed hebben op de vloeistofdichte functie.

Overlast voorkomen door een duurzame riolering

De riolering is ook onderdeel van de aanleg van uw bedrijfsterrein. De juiste capaciteit van de (hemel)waterafvoer op uw terrein wordt vaak onderschat. Door de steeds intensiever wordende weersomstandigheden vraagt de aanleg van de riolering een doordachte oplossing. Een goed rioolsysteem verlengt de levensduur van uw terreinverharding en voorkomt overlast voor het verkeer.

Kosten aanleg terrein

De kosten voor de aanleg van uw terrein zijn in te delen in vijf categorieën:

Afhankelijk van de bodemgesteldheid en uw bedrijfsactiviteiten stellen we na het uitvoeren van de engineeringswerkzaamheden een begroting op waarbij u transparant inzicht krijgt in uw investering. We maken graag kennis om een plan van aanpak te maken. Neem contact op met een van onze accountmanagers op 088-7868500.

 

Projecten

bekijk meer
Op- en overslag Terminal Bergambacht
Op- en overslag Terminal Bergambacht
Bekijk dit bericht
DHSS Den Helder
DHSS Den Helder
Bekijk dit bericht
Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest
Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest
Bekijk dit bericht