DHSS Den Helder - RvB-Groep
RVB Infra

DHSS Den Helder

Het in Den Helder gevestigde DHSS biedt scheepsagentiediensten en helikopterlogistiek aan voor de offshore-energie-industrie. Deze diensten worden ondersteunt met een warehouse en terminal waar onder andere hulpmaterialen en douane goederen kunnen worden opgeslagen.

RvB Engineering

Voor de uitbreiding van het reeds bestaande terrein is RvB Engineering gevraagd om een verhardingsontwerp en advies op te stellen. Met het gegeven dat de bodemgesteldheid slecht is en het terrein bestand moet zijn tegen zware belastingen, is er een funderingsadvies opgesteld waarbij gebruik gemaakt wordt van de stabilisatie techniek van Terrastab. Door het toepassen van deze stabilisatiemethode is het werk met een gunstige grondbalans opgesteld, dat wil zeggen dat het niet nodig geweest is om grond af te voeren en/of fundatiemateriaal aan te voeren. Naast het terreinontwerp is er ook een rioolontwerp uitgewerkt waarin het riool en de mantelbuizen werden opgenomen. Het ontwerp is in 3D uitgewerkt waardoor het ontwerp gecontroleerd is en eventuele clashes met overige leidingen voorkomen is.

RvB Infra

Nadat het engineeringsontwerp gereed is, is de ondergrondse infra aangebracht. Het terrein is aangepast aan het nieuwe hoogteontwerp. Hierna is door middel van de Terrastab stabilisatiemethode de terreinfundatie aangebracht. Bij deze stabilisatiemethode wordt door de bestaande grondslag, bindmiddelen gefreesd en het totaalpakket verdicht waardoor een gebonden plaatfundering ontstaat.  Na het plaatsen van de kantopsluiting, speciaal geschikt voor deze toepassing, is de klinkerverharding aangebracht. In het ontwerp en de aanleg is rekening gehouden met de nadrukkelijke wens van de klant om de putten dusdanig te plaatsen dat bij de bedrijfsvoering hier geen hinder van optreedt. De uitdaging bij dit project betrof de behoefte van DHSS om een gedeelte van het terrein volledig vlak uit te voeren t.b.v. opslag welke niet onder afschot geplaatst kon worden. Door gebruikt te maken van het in 3D uitgewerkt ontwerp en de praktische kennis van de RvB Groep is ook dit onderdeel na tevredenheid gerealiseerd.

Met zo’n 232.500 stenen is het terrein van DHSS in Den Helder een flink stuk uitgebreid. Deze beschikbare ruimte kan nu functioneel worden ingezet voor de opslag van hulpmaterialen en douane goederen.

Projecten

bekijk meer
Op- en overslag Terminal Bergambacht
Op- en overslag Terminal Bergambacht
Bekijk dit bericht
DHSS Den Helder
DHSS Den Helder
Bekijk dit bericht
Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest
Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest
Bekijk dit bericht