Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest - RvB-Groep
RVB Infra

Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest

Naast een vestiging in Alphen aan de Rijn, Rijsbergen, Wassenaar en Woerden heeft Tuincentrum De Bosrand begin 2020 haar deuren geopend in Oegstgeest. Een tuincentrum met een winkelruimte van 13.000m2 waarvan 11.000m2 overdekt. Tevens bevindt zich naast het tuincentrum een distributiecentrum met een grootte van 6.000m2.

Engineering

In het verleden heeft RvB Groep diverse werkzaamheden mogen uitvoeren voor de verschillende vestigingen van Tuincentrum De Bosrand. Bij de start van de ontwerpfase voor de nieuwe vestiging in Oegstgeest, is RvB Engineering dan ook door Van Haaster Vastgoed BV gevraagd om mee te denken, rekenen en tekenen aan het ontwerp. In dit ontwerp is de logistieke route opgenomen evenals de parkeer lay-out. Ook werd er een ondergrondse buffertank getekend waarin hemelwater kan worden opgeslagen. Met dit water worden nu dagelijks de planten en struiken in het tuincentrum van water voorzien. Tevens kan het water worden gebruikt als blusmiddel, aangezien de blusleidingen op de tank zijn aangesloten. In het ontwerp heeft RvB Engineering de vloeistofdichte riolering uitgewerkt. Tevens is er een oliebenzine afscheider opgenomen waardoor het water in de naastgelegen sloot kan worden geloosd. Tot slot is in het ontwerp nagedacht over een zo veilig en efficiënt mogelijke indeling van het terrein.

Realisatie

Na de goedkeuring van het door RvB Engineering gemaakte ontwerp is RvB Infra Harderwijk gestart met het uitvoeren van de grondwerkzaamheden. Zo zijn de watervoorzieningen aangebracht en werd de vloeistofdichte riolering met oliebenzine afscheider gerealiseerd. Na het uitvoeren van deze werkzaamheden kon het terrein worden opgehoogd middels het aanbrengen van een cementgebonden fundering voor de laadkuil en het tuin- en distributiecentrum. Na de realisatie van de gebouwen hebben de medewerkers van RvB Infra Harderwijk het straatwerk mogen aanbrengen in het tuincentrum. Ook werd het terrein rondom beide gebouwen verder vormgegeven volgens het door RvB Engineering gemaakt inrichtingsontwerp. Zo is er verharding aangelegd, werden er parkeervakken gerealiseerd voor bezoekers en kon de terreinverlichting worden geplaatst. Aan de achterzijde van het terrein is beschoeiing aangebracht. Rondom het terrein zijn verschillende hekwerken geplaatst, diverse elektronische toegangspoorten aangebracht en zijn de benodigde beveiligingscamera’s gemonteerd.

Met de realisatie van dit nieuwe tuincentrum opent De Bosrand haar deuren voor wekelijks honderden bezoekers uit de omgeving Oegstgeest. Door de toepassing van creatieve innovaties, zoals een waterbuffertank voor de bewatering van planten en struiken is men in Oegstgeest klaar voor een succesvolle, duurzame toekomst.

Projecten

bekijk meer
Op- en overslag Terminal Bergambacht
Op- en overslag Terminal Bergambacht
Bekijk dit bericht
DHSS Den Helder
DHSS Den Helder
Bekijk dit bericht
Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest
Tuincentrum De Bosrand Oegstgeest
Bekijk dit bericht